THƯ CẢM TẠ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California,

 

Môn đồ pháp quyến Chùa Phổ Đà thành kính cảm ơn:

Xem thêm: THƯ CẢM TẠ

Thông tư về sự viên tịch của ĐLHT Thích Hạnh Đạo (GHPGVNTNHK)

Phật Lịch 2555                                                                      Số 11/HĐĐH/TT/QCT

THÔNG TƯ

 

Xem thêm: Thông tư về sự viên tịch của ĐLHT Thích Hạnh Đạo (GHPGVNTNHK)

Kính Lễ Tiễn Giác Linh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TẠI HOA KỲ
ĐOÀN TĂNG NI VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ

TU VIỆN HỘ PHÁP

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA  91733
Phone & Fax: (626) 453-0109
E-Temple:  www.HoPhap.Org – E-mail:  TThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
---------------------------------------------------------------------------------------------

P. L 2555 – Los Angeles, 28 Tháng 7 Năm  2011                                Số 0011/VP/TT

Kính Lễ Tiễn Giác Linh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xem thêm: Kính Lễ Tiễn Giác Linh

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.