BUDDHIST EDUCATION CENTER - CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis street, Virginia Beach, VA 23462 USA

THƯ PHÂN ƯU

Nam mô A Di đà Phật,

Kính bạch Giác linh Sư thúc, Ni trưởng TN Tịnh Đức!

Khi Người sinh tiền mong muốn có lần qua thăm viếng Chùa Đông Hưng Virginia, nhưng cơ duyên mấy lần đã không thuận lợi nên ước nguyện đó đã không thể thực hiện được. Thế nhưng, Sư thúc vẫn không quên quan tâm và hỗ trợ tinh thần cho thầy trò chúng con và mong muốn cho đạo tràng nơi đây được xây dựng và phát triển. Mấy lần Sư thúc đã gửi tịnh tài của mình để dành được sang đây bảo phụ xây chùa Đông Hưng Hoa kỳ, chúng con đã tiếp nhận trong sự hoan hỷ và xúc động vô cùng trước những ân tình từ bi đó của Người.

Vừa hay Ni trưởng sư thúc viên tịch mà chúng con đang bận Phật sự và xây dựng chánh điện mới nên không thể đến trước Giác linh đài thắp hương và cung tiễn nhục thân người về nơi an  nghỉ sau cùng thì mong Người Từ Bi hỷ xả!

Để cúng dường báo ân trưởng lão Sư thúc, chúng con xin cố gắng xây dựng đạo tràng và phụng sự Phật pháp tại Hoa Kỳ như sự kỳ vọng  của Người và của Phật tửt xa quê vốn cần sáng Phật pháp tỏa rạng khắp nơi nơi.

Kính nguyện: Ni trưởng Sư thúc an lòng theo Phật. Chúng con xin kính lễ Người.

VA Beach ngày 10 tháng năm 2015

Thích Chúc Hội

Thích Chúc Độ

Thích Chúc Thanh

Bài cùng chủ đề

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.