Lễ Đại Tường Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Quang

Ni trưởng thường thân giáo hơn là khẩu giáo. Người thực hành Bát Kỉnh Pháp một cách tuyệt đối, và luôn sống trong tinh thần lục hòa với các huynh đệ.
Đến khi tuổi già sức yếu, nhưng Ni trưởng không hề bỏ thời khóa công phu. Mỗi ngày trì tụng 7 biến Kinh Di Đà. Trong 3 tháng hạ hàng năm, cứ 3 ngày thì trì xong một bộ Kinh Pháp Hoa.

Xem thêm: Lễ Đại Tường Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Quang

Tiểu sử Ni trưởng Tịnh Giác

Viện chủ Ni viện Vạn Hạnh- Quận Thủ Đức

Ni trưởng thế danh là Đinh Thị Theo, Pháp danh Đồng Chánh, Pháp hiệu Tịnh Giác, Pháp tự Thông Nghĩa, sinh năm 1909 (Kỷ Dậu) tại Quảng Ngãi trong một gia đình cố nông. Thân phụ là cụ ông Đinh Văn Thường, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Giỏi. Song thân của Ni trưởng sống ở vùng quê nên luôn gặp thời tiết khó khăn cay nghiệt, ông bà phải tảo tần một nắng hai sương mới có đủ miếng cơm manh áo nuôi dưỡng đàn con nên người.

Xem thêm: Tiểu sử Ni trưởng Tịnh Giác

SA DI ĐỒNG LẠC

Sa Di TN Đồng Lạc, tục danh Võ Thị Năm, bà cụ thân sinh của Sư phụ tôi. Bao năm trời sống dưới mái chùa Tổ thân thương, tôi có diễm phúc gần gũi bà, và bà để lại trong tôi bao hình ảnh đẹp.  

Xem thêm: SA DI ĐỒNG LẠC

Ni trưởng TN Tịnh Từ về Phật

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Từ, thế danh Trần Thị Hiếu, sinh năm 1918, viện chủa Chùa Từ Thuyền, quân Bình Thạnh, Sài Gòn vừa viên tịch lúc 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2010, trụ thế 93 tuổi, hạ lạp 54 năm. Lễ di quan vào lúc 6 giờ ngày 20- 5 năm 2010 (tức 7tháng 4 -Canh Dần), và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Xem thêm: Ni trưởng TN Tịnh Từ về Phật

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.