Tiểu sử Hòa Thượng Thích Huyền Vi

Ngài thế danh Lê Văn Huyền, pháp danh Như Kế, pháp tự Giải Đạo, pháp hiệu Huyền-Vi, thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 41. Ngài sanh ngày 08/04/1926 (năm Bính Dần) tại làng Phước Khánh, tổng Vạn Phước, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.  Ngài sanh trưởng trong gia đình Nho giáo và là con một. Thân phụ là cụ Chánh Tổng Lê Văn Hiển, một nhà Hán học uyên thâm ; thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Điểm.

Xem thêm: Tiểu sử Hòa Thượng Thích Huyền Vi

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thới An

Hòa Thượng, thế danh là Nguyễn Văn Quang tự Lầu, pháp danh Hồng Thọ, tự Thới An, hiệu Chơn Tánh, thuộc dòng Lâm Tế, phái Nguyên Thiều đời thứ 40. Sinh năm Nhâm Tý (1912) tại lành Tân Phú Trung, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định nay là huyện Củ Chi TP.HCM

Ngài xuất thân trong một gia đình nho phong, thấm nhuần Phật học, Nội tổ là một Nhà Sư, trụ trì chùa Giác Tánh, là Chùa Tộc ở quê nhà, sau đổi là Chùa Giác Nguyên, Huyện Hóc Môn.

Xem thêm: Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thới An

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Hành Nguyện


1. THÂN THẾ:

Hòa Thượng thế danh : LƯƠNG TƯ THANH, pháp danh THỊ NIỆM, tự HÀNH NGUYỆN , hiệu VIÊN THÀNH, thuộc dòng Lâm Tế CHÚC THÁNH đời thứ 42.

Hòa Thượng sanh năm 1904 Kỷ Dậu, tại làng Minh Hương, phủ Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Trung Việt. Hòa Thượng sanh ra trong một gia đình nho phong. Thân phụ là cụ LƯƠNG ĐÌNH THẢO, thân mẫu là NGUYỄN THỊ XI, Ông Bà sanh được 7 người con, Hòa Thượng là người thứ  5. Thuở niên thiếu Ngài đã được song thân un đúc về Nho Giáo, nên Ngài cũng là trang chí hiếu nổi tiếng, trong đời được người xưng tụng, với bẩn chất thông minh chí cầu học, chẳng bao lâu Ngài đã lão thông triết thuyết Khổng Mạnh. Tuy nhiên Ngài không lấy đó làm toại nguyện với bước đường khoa hoạn lập thân, mà Ngài cứ đâm chiêu trước sự  giả huyển của cuộc đời. Ngài quyết chí tìm ra sự  thật của cuộc đời, để đem đến cho cuộc đời một chơn phúc lạc.

Xem thêm: Tiểu sử Hòa Thượng Thích Hành Nguyện

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.