Tổ đình Giác Nguyên

Tổ Đình Giác Nguyên Quận 4 thành lập từ năm 1947 do bốn Hòa Thượng Trưởng Lão là Thích Hành Trụ, Thích Thới An, Thích Hành Nguyện Và Thích Thiện Tường.

Từ năm 1984 đến nay, Thầy Thích Minh Nghĩa tiếp thừa theo di chúc của các ngài và lời huyền kí của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Hành hạ Trụ là : “con tu Thiền nhưng cũng nhớ niệm phật nghe”.

Xem thêm: Tổ đình Giác Nguyên

Chùa Từ Phong

 CHÙA TỪ PHONG – VIỆT NAM

Chùa được lập vào năm 1968, ban đầu chùa chỉ là một ngôi am nhỏ của HT Thích Phước Ninh dựng lên để tu tập, sau nhờ đức độ của HT, Phật tử nhiều nơi đã tụ hội về để tu học. Vì là thảo am nhỏ, hkông đủ điều kiện để Chư Tăng – Ni cùng Phật Tử tu tập nên năm 1968, HT quyết định xây dựng ngôi tự, lấy tên là Từ Phong ( có thể 2 từ này được lấy từ 2 chữ cuối của bài kệ truyền thừa của thiền sư Vạn Phong Thời Ủy ở chùa Thiên Ðồng  :

Xem thêm: Chùa Từ Phong

Kính Thông Báo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính lễ chư Tôn Đức thuộc tông môn Tổ đình Đông Hưng, Việt Nam.

Chúng con, hiện đang tu học tại Chùa Đông Hưng, Hoa Kỳ, đang thực hiện 1 web site mang tên Tổ đình Đông Hưng nhằm mục đích chuyển tải  những thông tin Phật sự nơi bổn tự. Trong đó, chúng con đang tiến hành làm hai việc xung quanh lịch sử ngôi Tổ đình Đông Hưng, Việt Nam: thứ nhất: Tiểu sử và công hạnh Lão Hòa Thượng Thượng Hành Hạ Trụ; thứ 2: Tiều sử  chư Tôn đức thuộc thế hệ đệ tử của Hòa Thuợng Đông Hưng, và những ngôi chùa trực thuộc.

Xem thêm: Kính Thông Báo

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.