Đạo tình của HT Bửu Chí dành cho HT Hành Trụ

Hòa thượng Như Thanh – Giải Tịnh – Bửu Chí (1877 – 1979) là đệ tử của  ngài Chơn Chánh – Đạo Tâm – Pháp Tạng, HT. là sư đệ của tổ Như Đắc – Giải Tường – Thiền Phương (chùa Từ Quang – Đá Trắng – Tuy An, Phú Yên). Khi tổ Pháp Đạo viên tịch thì hòa thượng Bửu Chí còn nhỏ nên ngài cầu pháp với chính sư huynh của mình là tổ Thiền Phương. Do đó, hòa thượng Bửu Chí luôn xem HT. Hành Trụ như là sư đệ của mình (HT. Hành Trụ là đệ tử của tổ Thiền Phương).

Xem thêm: Đạo tình của HT Bửu Chí dành cho HT Hành Trụ

Hòa Thượng Thích Hành Trụ và ba vị Pháp Lữ

Tinh thần Hòa hợp làm nên sức mạnh vô biên

Ánh sáng của cuộc đời đạo hạnh và hoằng pháp của HT Thích Hành Trụ thì ai ai cũng kính ngưỡng, chốn chốn đều ghi ân. Sự thành công ấy, vẫn có bóng dáng công lao tương trợ, đồng lòng hợp tác của ba vị Pháp lữ của Ngài không nhỏ. Ba vị ấy là HT Thích Thới An, Thích Viên Thành và Thích Thiện Tường.

Cơ duyên hội hợp đệ huynh của bốn vị Hòa Thượng từ nguồn tâm lưu xuất, từ nhất chí xuất trần. Đã đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cho nên dù mỗi vị một nơi xuất thân, mỗi người một chốn tông môn, ấy thế mà có thể cùng nhau tương hội, hợp tác dựng xây đạo tràng Phật pháp, làm rạng rỡ ánh từ quang, làm tồn lưu Pháp khí.

Xem thêm: Hòa Thượng Thích Hành Trụ và ba vị Pháp Lữ

Tiểu sử HT. Thích Hành Trụ

HT. Thích Hành TrụHòa Thượng pháp danh là thượng Thị hạ An pháp tự Hành Trụ, pháp hiệu Phước Bình thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42. Thế danh ngài là Lê An sinh năm Giáp Thìn 1904  trong một gia đình trung nông tại làng Phương Lưu huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ Lê Uyển thân mẫu là bà Nguyển Thị Sử. Ông bà có 3 người con, cả ba người con trai đều xuất gia đầu Phật.

Xem thêm: Tiểu sử HT. Thích Hành Trụ

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.