Lược Sử Tổ Sư Minh Hải Pháp Bảo. Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh

Hòa thượng thế danh Lương Thế Ân, sinh vào giờ Tuất, ngày 28 tháng 6 năm Canh Tuất (1670) nhằm vào năm Khang Hy thứ 8 triều nhà Thanh tại làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc. Thân phụ Ngài là cụ ông húy Lương thụy Đôn Hậu, thân mẫu tộc Trần thụy Thục Thận. Ngài là người con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, anh trai là Lương Thế Bảo, em trai là Lương Thế Định.

Xem thêm: Lược Sử Tổ Sư Minh Hải Pháp Bảo. Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh

Bổ Chính Sử Liệu Về Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo

Dưới đây là một số điều bổ chính của chúng tôi căn cứ vào tư liệu Hán nôm liên quan đến Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo được khắc in vào năm Nhâm Tý (1732). Hy vọng với những điểm bổ chính nầy sẽ giải tỏa những thắc mắc lâu nay cũng như minh định lại các sử kiện liên quan đến hành trạng của Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo mà trước đây vì thiếu tư liệu văn bản nên chúng ta đã ngộ nhận.

Xem thêm: Bổ Chính Sử Liệu Về Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo

Lược Sử Tổ đình Chúc Thánh

Tổ đình Chúc Thánh là một trong những ngôi danh lam nổi tiếng của đất Quảng Nam. Từ nơi đây, dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh được hình thành và phát triển, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo Đàng Trong trước đây và Phật Giáo Việt Nam sau này. Đây chính là Tổ đình của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Xem thêm: Lược Sử Tổ đình Chúc Thánh

Chùa Chúc Thánh -Thành phố Hội An (Quảng Nam)

Chùa Chúc Thánh tọa lạc tại Cẩm Phổ, Hội An, tỉnh Quảng Nam, là nơi khai sinh ra chi phái Thiền Chúc Thánh của Thiền Lâm Tế. Theo sách Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang, chùa Chúc Thánh đã được Thiền sư Minh Hải - Pháp Bảo khai sơn vào thế kỷ XVII. Vị Thiền sư này người tỉnh Phước Kiến, sang nước ta vào thời Chúa Nguyễn Phúc Trân (1687 - 1691). Ông đã tự giới đàn tại chùa Linh Mụ, sau đó vào Hội An dựng chùa Chúc Thánh. Dần dần ngôi chùa này trở nên một ngôi tổ đình lớn ở miền Trung và miền Nam.

Xem thêm: Chùa Chúc Thánh -Thành phố Hội An (Quảng Nam)

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.