Cáo Bạch Tang lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Văn Phòng Hội Đồng Thường Trực

Tổ Đình Pháp Hoa Úc Châu & Môn Phái Chúc Thánh.

Phật lịch 2560, Adelaide ngày 23/6/2016

Cáo Bạch Tang Lễ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, 
Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Chư Đại Đức Tăng Ni,

Cùng quý đồng hương và chư Thiện nam -Tín nữ Phật tử,

             

Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến chúng tôi trân trọng kính báo tin:ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.

- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL

- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.

Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.

Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp

- Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày Thứ Bảy: 25/6/2016 (ngày 21/5/Bính Thân), Kim quan của Đức Trưởng Lão được tôn trí tại Tổ Đình Pháp Hoa từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2016
- Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Năm: 30/06/2016 (ngày 26/5/Bính Thân)

Thay mặt Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến, chúng tôi thành tâm bái thỉnh Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử vì tình Linh Sơn pháp lữ, hoan hỷ chấn tích quang lâm về Tổ Đình Pháp Hoa (20 Butler Ave, Pennington, SA 5013. Tel: 08. 8447 8477) để trợ tiến Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ được Cao Đăng Phật Quốc.


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM Ban Tang Lễ,
TM. Hội Đồng Điều Hành,
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
TM.Môn Đồ Pháp Quyến
Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm

TM.Tứ Chúng Tổ Đình Pháp Hoa, SA
 Đại Đức Thích Viên Trí.

 

* Xin liên lạc Ban Tang Lễ: 
- HT Thích Bảo Lạc: 0430 288 622; gọi từ nước ngoài: + 61. 430 288 622; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ĐĐ Thích Viên Trí: 0435 373 800, gọi từ nước ngoài: + 61. 435 373 800 ; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Phân Ưu - Ni trưởng TN Tịnh Đức

BUDDHIST EDUCATION CENTER - CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis street, Virginia Beach, VA 23462 USA

THƯ PHÂN ƯU

Nam mô A Di đà Phật,

Kính bạch Giác linh Sư thúc, Ni trưởng TN Tịnh Đức!

Khi Người sinh tiền mong muốn có lần qua thăm viếng Chùa Đông Hưng Virginia, nhưng cơ duyên mấy lần đã không thuận lợi nên ước nguyện đó đã không thể thực hiện được. Thế nhưng, Sư thúc vẫn không quên quan tâm và hỗ trợ tinh thần cho thầy trò chúng con và mong muốn cho đạo tràng nơi đây được xây dựng và phát triển. Mấy lần Sư thúc đã gửi tịnh tài của mình để dành được sang đây bảo phụ xây chùa Đông Hưng Hoa kỳ, chúng con đã tiếp nhận trong sự hoan hỷ và xúc động vô cùng trước những ân tình từ bi đó của Người.

Xem thêm: Thư Phân Ưu - Ni trưởng TN Tịnh Đức

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.