Địa chỉ:
423 Davis Street
Virginia Beach
VA
23462
U.S.A
Điện thoại:
(757) 689-3408
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

Kính bạch Chư Tôn đức Tăng, Ni. Kính thưa quý vị. Nếu quý vị muốn liên hệ với Chùa Đông Hưng tại Virginia Beach, Virginia, xin vui lòng gọi điện thoại hoặc nhắn tin vào mục dưới đây. Chúng con/tôi sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc tất cả thân tâm thường an lạc.

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.