Thơ

Ngón út

Những ngón tay lao xao 
Tranh giành từng cấp bậc .
Ngón tay Giữa cao đầu
Bảo rằng: "Tôi lớn nhất!"

" Thôi đi anh, trật lất! "
Ngón tay Trỏ cất lời
- Tôi mới là quan trọng
Sai xử mọi việc đời.

Xem thêm: Ngón út

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.