Thơ

 

Có lúc  con muốn khóc

Cho vơi bớt sự đời

Buồn nhân tình thế thái

Lòng con đau chơi vơi


Tiền căn mình tội lỗi

Nợ, duyên ấy luân hồi

Vòng xoay vần nhân qủa

Định lên kiếp con người


Tiếng kinh cầu xám hối

Dứt trong lòng u mê

Những buồn đau tội lỗi

Ra đi không trở về


Bao chuyện đời vương vấn

Nhẹ nhàng như bài thơ

Rồi thoảng bay theo gió

Hương sen hồng trong mơ


Hôm nay con lên chùa

Dự một ngày xám nguyện

Quỳ dưới Chân -Thiện -Mỹ

Con thấy lòng hư vô.

 

 

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.