Hồi nhỏ, ngày tôi đi xuất gia,  chị ba tôi tiễn tôi trong nước mắt:

- Mày đi tu, ở trong chùa không có cá cho mày ăn đâu!’

Chị nói thế nhằm ‘thuyết phục’ quay trở lại nhà. Nhưng tôi trả lời một cách khẳng khái:

- ‘Kệ, không có cá cũng không sao’.

Miệng thì nói vậy, nhưng  trong lòng đã có ‘chủ trương’ rồi: ‘nhà mình gần ruộng đồng, dễ dàng bắt cá ăn, còn chùa thì ở ngoài thị xã nên không bắt cá được, nhưng mình có thể đi mua mà’. Vì tôi nhớ không lầm, mình được một lần theo mẹ đi chợ ở ngoài thị xã, chợ đó lớn và bán nhiều đồ lắm, lo gì không có cá.

Và thực tế, đúng như lời của chị tôi: ở chùa không có cá để ăn. Còn tôi thì:  'không có cá cũng không sao'.

Chúc Hội

 

Bài cùng chủ đề

Other articles in Câu Chuyện Nhà Thiền

10 câu chuyện Thiền 25 01 2016

Nghệ sỹ keo bẩn 11 01 2011

Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn 20 12 2010

Tuyển tập Thư Thầy 15 12 2010

Cụ già tu mướn 02 12 2010

- Entire Category -

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.