Ni sư Như Thiện (1920-2009) Viện chủa Chùa Phước An, Sa đéc thường làm lễ quy y Tam Bảo cho những đứa trẻ trong xóm nhằm gieo duyên Phật pháp cho chúng.

Buổi lễ này luôn diễn ra chánh điện; tuy nhiên, đến những thời gian Ni sư tuổi cao sức yếu lâm bệnh, Ni sư làm lễ quy y tại phòng mình.

Một ngày nọ (năm 2009), có một cô bé vào thăm Ni sư,vì vị này nghe tin Ni sư bị té ngã. Ni sư cũng làm lễ quy y tại chỗ cho cô này. Ban đầu, còn sức nên đặt tay trên đầu cô bé để truyền thọ Tam quy ngũ giới, nhưng một hồi thì cánh tay đã mỏi nên phải …nắm tóc cô ta. Nắm một hồi cũng mỏi, nên buông luôn.

- Quy y Phật [không] đọa địa ngục

(chữ ‘không’ chẳng nghe được vì Ni sư đọc nhanh và phần vì mệt)

- Quy y Pháp [không] đọa ngạ quỷ

- Quy y Tăng[không] đọa súc sanh.

Và cũng vậy, khi truyền ngũ giới:

- Thứ nhất [không] sát sanh

- Thứ hai [không] trộm cắp

- Thứ ba [không] tà dâm

- Thứ tứ [không] nói dối

- Thứ năm [không] uống ruợu.

(Theo lời kể của Sc Chúc Hiền, thị giả của Ni sư)

Bài cùng chủ đề

Other articles in Câu Chuyện Nhà Thiền

10 câu chuyện Thiền 25 01 2016

Nghệ sỹ keo bẩn 11 01 2011

Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn 20 12 2010

Tuyển tập Thư Thầy 15 12 2010

Cụ già tu mướn 02 12 2010

- Entire Category -

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.