Không muốn thành Phật

Đây là một mẩu chuyện thật của tôi:

Cách đây hơn 20 năm, ngày đầu tiên tôi vào chùa chuẩn bị xuất gia, tôi thấy trên chánh điện chùa tôi có nhiều tượng Phật , Bồ tát và hộ pháp tạc bằng gỗ rất linh động, tượng phật Bổn sư chính giữa là to lớn hơn cả. Tượng này to hơn người thật. Tôi đăc biệt chú ý tượng này, nên mới hỏi một chú tiểu khác lớn hơn tôi 2 tuổi và tu lâu hơn tôi mấy năm (chính là chị ruột tôi): “tượng Phật đó là ai vậy chị? chị tôi trả lời: “tượng Phật đó là do người ta tu thành và biến thành tượng luôn”. Và, tôi đã tin điều này.

Sáng hôm sau, tôi được sư trụ trì hướng dẫn lên chánh điện làm lễ phát nguyện xuất gia. Tôi được Người dạy phải nói theo những lời nguyện này: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên LMT, xin được xuất gia tu học với Pháp danh là Chúc Hội. Con đệ tử đức Phật Thích Ca. Con nguyện tu hành tinh tấn, để mai mốt con thành Phật”. Lời phát nguyện của tôi rất mộc mạc và ngắn và gọn như vậy. Trong lời phát nguyện đó, tôi đặc biệt thích câu: “Con là đệ tử đức Phật Thích Ca".

Sau cuộc lễ kết thúc, tôi vẫn ghi nhớ những lời phát nguyện vừa rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, đầu óc thơ dại  của tôi bỗng “phát hiện” ra một ý nhỏ xem chừng không ổn. Vì vậy, đến trưa hôm ấy, tôi len lén lên chánh điện quỳ trước Phật để xin “điều chỉnh lại”: lời phát nguyện hồi sáng: Con xin thưa với đức Phật, làm đệ tử đức Phật Thích Ca thì con chịu, nhưng xin đừng cho con thành Phật !”. Vì tôi nghĩ, nếu mình thành Phật rồi trở thành bức tượng ngồi hoài mỏi lưng và rất buồn chán.

Bây giờ thì, tôi không sợ mình biến thành tượng gỗ, vì tôi chưa thành Phật.

VA Beach, hè năm 2010

Chúc Hội

Bài cùng chủ đề

Other articles in Câu Chuyện Nhà Thiền

10 câu chuyện Thiền 25 01 2016

Nghệ sỹ keo bẩn 11 01 2011

Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn 20 12 2010

Tuyển tập Thư Thầy 15 12 2010

Cụ già tu mướn 02 12 2010

- Entire Category -

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.