Văn hóa Phật Giáo

PHÁP LỄ CHÙA PHẬT

Quảng Tánh

Đi chùa, dâng hương, lễ Phật là một trong những pháp tu căn bản của hàng Phật tử tại gia. Hàng xuất gia cũng nhờ lễ Phật mà nghiệp chướng tiêu trừ, công đức tăng trưởng, thành tựu đạo nghiệp. 

Có thể nói, lễ bái chư Phật, chư vị Bồ-tát được mọi người con Phật thực thi hàng ngày. Nhất là những ngày rằm vía thì hoạt động lễ bái càng nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, không phải ai lễ Phật cũng đúng với pháp thức lễ bái như Thế Tôn đã chỉ dạy. Vì thế, dù người đi chùa lễ Phật rất đông nhưng không phải ai cũng thành tựu phước báo, công đức.

Xem thêm: PHÁP LỄ CHÙA PHẬT

ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO

Tâm Diệu biên soạn

Có người cho rằng “đạo nào cũng là đạo”. Câu nói này thoạt nghe qua có vẻ hợp lý và là một ý tưởng hấp dẫn. Nếu hiểu theo một cách đơn giản, trong phạm trù luân lý đạo đức là đạo nào cũng dạy con người làm lành tránh dữ, thì câu này rất hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xét và nhận định lại quan niệm đó qua lăng kính tôn giáo.

Trước hết có thể nói ngay rằng câu “đạo nào cũng là đạo” hay “đạo nào cũng tốt” chỉ là một câu nói xã giao thông thường hoặc để làm vừa lòng khách, vui lòng bạn hay có thể do sự thiếu thông tin về sự khác biệt giữa các tôn giáo. Trong phạm vi bài này người viết thu gọn về sự khác biệt căn bản giữa hai tôn giáo lớn có đông đảo tín đồ tại Việt Nam là Kitô Giáo [01] và Phật Giáo để giúp cho những người đang đứng ở giữa ngã ba đường tầm Đạo với ấn tượng đạo nào cũng tốt để nhận thấy con đường nào phải lựa chọn. Việc chọn lựa là quyền của mỗi người. Dĩ nhiên mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Người viết chỉ xin chúng ta suy nghĩ đến sự thật.

Xem thêm: ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO

Tuyển tập câu đổi của cố HT Thích Thiện Siêu

Tuyển tập câu đối chữ Hán của cố Đại lão Hoà thượng chùa Từ Đàm - Thích Thiện Siêu, do Hoà thượng Thích Hải Ấn, đương kim trú trì chùa Từ đàm sưu tập. Phần 3
01.  Chí đạo bất ngại ngôn ngôn thuyên, tức tục thức chơn đốn ngộ khẳng thừa đương, vận thủy bang sài giai diệu dụng,
Nghi tình nhất phiên khám phá, phi tâm phi vật bổn lai chơn diện mục, ma chuyên thụ chỉ tổng thiền cơ.

至 道 不 在 言 詮 即 俗 即 真 頓 悟 肯 乘 當 運 水 梆 柴 皆 妙 用
疑 情 一 番 勘 破 非 心 非 物 本 來 真 面 目 磨 磚 豎 指 總 禪 機
Đạo rốt ráo đâu ở thuyết đàm, là tục, là chơn, ngộ liền vẫn vậy, gánh nước nôi, chặt củi nè đều là diệu dụng,
Tình nghi nan một khi khám phá, chẳng tâm, chẳng vật, mặt mũi xưa nay, mài ngói gạch, giơ ngón tay cũng chỉ thiền cơ.

Xem thêm: Tuyển tập câu đổi của cố HT Thích Thiện Siêu

Văn Khai mạc

Lễ hội Quán âm lần thứ 2, năm 2014 tại Chùa Đông Hưng, TP Virgina Beach, VA.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ tát

Kính bạch Hòa Thượng Chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Thượng Tọa Đại đức tăng Ni

Kính thưa các quan khách và Phật tử !

Xem thêm: Văn Khai mạc

DIỄN VĂN PHÂT ĐẢN

DIỄN VĂN PHÂT ĐẢN

Phật lich 2557- Tây lịch 2013

CHÙA ĐÔNG HƯNG- VA BEACH, VA

Nam mô Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật!

Kính bạch Hòa Thượng chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Thượng tọa, Đại Đức Tăng, chư Tôn đức Ni.

Mùa Phật đản Phật lịch 2557 đã về, hai hàng đệ tử chùa Đông Hưng, TP Virginia Beach thành tâm đón rước ngày kỷ niệm Thánh Đản đức Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật:

Xem thêm: DIỄN VĂN PHÂT ĐẢN

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.