Văn hóa Phật Giáo

ALBERT EINSTEIN VỚI THƯỢNG ĐÊ VÀ PHẬT GIÁO

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ.  Tôn giáo ấy phải vươt lên Thượng đế của cá nhân và tránh giáo điều cùng lý thuyết.thần học.  Bao trùm cả tự nhiên và tâm linh, nó phải được căn cứ trên cảm nhận phát sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ tự nhiên và tâm linh như một sự hợp nhất đầy đủ ý nghĩa.  Đạo Phật trả lời cho những sự mô tả này.  Nếu có một tôn giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại đấy sẽ là Đạo Phật.( Albert Einstein)

Xem thêm: ALBERT EINSTEIN VỚI THƯỢNG ĐÊ VÀ PHẬT GIÁO

Phạm Âm vang rền trong Đại Lễ PG kỷ niệm 1000 năm TL-HN

Phật Giáo tại Đại Lễ Phật Giáo 1000 năm Thăng Long Hà Nội thể hiện rõ nét tính chất kế thừa truyền thống Phật Giáo Lý Trần, phát huy tinh thần “Trụ tích trấn vương kỳ” của Vạn Hạnh Thiền Sư, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam Đạo đức, thanh bình, giàu đẹp trên ý tưởng của Pháp Thuận Thiền Sư “Trời Nam ôm thái bình, Đạo đức ngự cung điện, muôn xứ hết đao binh”.

Xem thêm: Phạm Âm vang rền trong Đại Lễ PG kỷ niệm 1000 năm TL-HN

Giảng kinh & “phản” giảng kinh

Đặt vấn đề

Ngày trước, việc giảng các bộ kinh Phật chỉ được tổ chức ở các chùa lớn, các Phật học viện.

Hiện nay, việc giảng kinh có ở khắp nơi và được ghi bằng dĩa để phổ biến. Cả Phật tử cũng “đăng đàn thuyết pháp” tại… phòng ghi âm, nhưng băng dĩa được gởi bán rộng rãi ở nhiều chùa lớn nhỏ, kể cả bán…

Xem thêm: Giảng kinh & “phản” giảng kinh

Lược ý Tăng mão trong Phật giáo Bắc truyền

  • “Đầu đội trời, chân đạp đất” là quan niệm truyền thống về hình dáng của Tăng già Phật Giáo, vấn đề chư Tăng Phật Giáo Bắc truyền có đội mão, có chổ không thông với quan niệm trên. Phật Giáo khi truyền qua Đông Độ quan niệm “Đầu đội trời chân đạp đất” không còn phù hợp đối với khí hậu cũng như phong tục tập quán lễ chế của phương Đông, làm cho chư Tăng Bắc truyền trong sinh hoạt thường ngày cũng như hoằng Pháp có nhiều trở ngại.

    Xem thêm: Lược ý Tăng mão trong Phật giáo Bắc truyền

Trên vách đá Phật duyên như mỹ nữ

Đứng trước những bức bích hoạ kỳ lạ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở Đôn Hoàng tôi như nhìn thấy giấc mơ xưa của mình về một người đàn bà trong cuộc đời, giấc mơ về một cái đẹp toàn mỹ của một thời trai trẻ. 

Tôi cũng nhận diện, cảm chứng được một điều không mới: mọi tôn giáo, mọi thể chế tâm linh chỉ có thể duy trì, phát triển những lý tưởng cao cả của mình khi biết thích nghi, chuyển hoá trong những môi trường niềm tin mới.

Xem thêm: Trên vách đá Phật duyên như mỹ nữ

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.