Văn hóa Phật Giáo

Lễ hội Quán âm lần thứ 2, năm 2014 tại Chùa Đông Hưng, TP Virgina Beach, VA.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ tát

Kính bạch Hòa Thượng Chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Thượng Tọa Đại đức tăng Ni

Kính thưa các quan khách và Phật tử !

Hôm nay nhân ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán âm thành đạo, chúng con xin được ôn lại lời  vàng đại nguyện thứ năm trong 12 Bi nguyện của Ngài:

“Nam mô Thanh tịnh bình thùy dương liễu Quán Âm như lai cam lộ sái tâm nguyện”

“ Kính lạy Bổn thân đức Quán Âm Như Lai, với lời đại nguyện của Ngài : bằng lòng bi mẫn, ngài dùng nước pháp cam lộ trong “Bình Thanh Tịnh”, với cành dương liễu xanh biếc dịu dàng (thùy dương liễu) rưới mát nhân tâm, đượm nhuần pháp lạc”

Với hai hình ảnh ‘thanh tịnh bình’ và ‘thùy dương liễu’ đã xây dựng một kim thân Bồ Tát Quán Thế âm thật đẹp và gần gũi, như đấng mẫu từ với lòng Từ bi vô hạn!

Bồ tát tay cầm “Bình Thanh Tịnh” bên trong chứa đựng cam lộ trân quý trong ngần. Nước cam lộ ví như giọt sương tinh khiết đọng  trên cành lá trong buổi ban mai. “Thanh tịnh bình”, một biểu trưng cho sự thanh lọc tự thân, lắng đọng bản tâm, triển khai giác tánh của người tu Phật. “Thùy dương liễu” trên tay Bồ tát, sắc biếc dịu dàng, dẻo dai qua  bao cơn gió, vững chãi giữa chốn phong ba! Đó là biểu trưng cho đức tính từ bi quảng đại, công hạnh lắng nghe sâu sắc, sức nhẫn nại kiên cường của người tu tâm Bồ tát.

Hạnh bồ tát là sự nghiệp “giác ngộ cho hữu tình’ tức là đem năng lượng từ bi, sự nhẫn nại kiên cường , khéo dùng phương tiện hợp cơ, thân cận dẫn đạo chúng chúng sinh lìa khổ được vui !

Hạnh Bồ tát độ tha muốn tròn, thì hạnh tu của ta phải đủ. Muốn được vậy, hằng ngày chúng ta chiêm lễ Bồ tát để học gương lành, tu giới định tuệ, trưởng dưỡng Từ tâm, hành Bồ tát hạnh. Như vậy, thì: tại Ta bà dứt khổ đao binh, nơi cực lạc thêm hoa sen báu!

Hôm nay, nhân  ngày kỷ niệm Đức Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo,  những người tu học chúng con, xin đem tất cả lòng thành dâng nén âm hương cúng dường kim thân Bồ tát, thệ nguyện tu hành, thanh tịnh thân tâm, nguyện tập Từ bi đem nguồn suối mát tưới tẩm nhân gian. Với những đức lành này chúng con nguyện chư Phật Bồ tát chứng giám lòng thành, hộ pháp long thiên quang lâm ủng hộ: đèn Thiền na tỏ rạng, chuông cảnh tỉnh ngân vang, ba thừa xe pháp chuyển nơi Ta bà, bốn hướng hoa tâm thêm rực rỡ!

Chúng con cũng nguyện:  Việt nam biển Đông lặng sóng; Hoa Kỳ toàn cõi yên hòa; nhân sinh bốn bể một nhà, hoàn vũ đồng ca câu hiếu đạo!

Kính bạch chư Hòa thượng chứng minh

Kính bạch chư Tôn Thượng Tọa, đại đức Tăng ni,

Đệ tử chúng con, kinh nguyện hồng ân Tam BẢo gia hộ cho quý Ngài được pháp thể kinh an, Phật sự viên thành!

Kính thưa quý quan khách Phật tử gần xa,

Chúng tôi, thành tâm cầu chúc quý vị cùng bửu quyến luôn sống từ ái thuận hòa, bình an phát đạt, đạo tâm tăng trưởng, vạn sự cát tường như ý!

Nam mô Vạn Ức Tử Kim thân Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.